Skip to content

Ilex crenata als vervanging van Buxus:
let op de verschillen!

Blog #3

Als vervanger van Buxus wordt tegenwoordig vaak Ilex aangeplant. Deze groenblijvende plant met zijn fijne groene blaadjes lijkt inderdaad veel op Buxus, maar er zijn ook een aantal verschillen die belangrijk zijn voor de aanplant en het onderhoud:

  • Ilex houdt van een zuurdere bodem (lagere pH) dan Buxus. Om te zorgen dat de Ilex-planten goed dooerwortelen, moet gezorgd worden dat de pH van de bodem 4-4,5 is. Daarom is het zaak de planten niet met kalk bij te mesten. Als de pH van de bodem te hoog is, kan er turf bijgemest worden.
  • Verder groeit de Ilex sneller en minder bossig dan Buxus.

Er zal daarom vaker gesnoeid om ze in vorm te houden.